Bob Dylan Nashville Skyline album shoot – Photo by Elliott Landy